Ekologiska viner för hållbarhet och mångfald i miljön


- Efterfrågan
Efterfrågan på ekologiska viner ökar alltmer. Det finns runt 500 producenter av ekologiskt producerade viner i världen men alla är inte officiellt certifierade.

Många producenter avstår från den extra kostnad som det innebär att få sitt vin officiellt deklarerat och märkt som ekologiskt.


- Ekologisk odling
Med ekologiskt vin avses ett vin som producerats med ekologiska råvaror och efter regler fastställda av EU eller annan europeisk kontrollorganisation. Användning av bekämpningsmedel, kemiska tillsatser och konstgödsel är inte tillåten. Godkända viner ska förses med märkning på etikett eller förpackning. KRAV är en godkänd svensk märkning.


- KRAV
KRAV ska verka för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska råvaror. I en hållbar produktion av råvaror för livsmedel får varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade (GMO) organismer användas. Råvarorna ska få växa och mogna på sina villkor utan stress.

Krav bildades 1985 och drivs som en ekonomisk förening med 27 medlemsorganisationer. Kansliet ligger i Uppsala.
www.krav.se

- Rättvisemärkt/Fairtrade
Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som garanterar att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier.

Odlare ska garanteras ett minipris för druvorna och anställda en rimlig lön för sitt arbete. Miljöhänsyn och ekologisk produktion ska främjas, barnarbete och diskriminering motverkas. En social premie ska användas till utveckling av verksamheten.
www.rattvisemarkt.se


- Rättvisemärkt vin på Systembolaget
Ecologica Shiraz och Ecologica Torrontés Chardonnay är exempel på rättvisemärkta viner på Systembolaget.
www.systembolaget.se


Transporter/Green Cargo Intermodal


Klimatsmarta transporter är viktiga för ett ekologiskt tänkesätt.

Green Cargo är ett alternativ till rena lastbilstransporter. Intermodala transporter erbjuder obrutna transporter från avsändare till mottagare men använder flera transportsätt, t.ex. bil och järnväg. Järnvägens marknadsandel ökar kraftigt.

Green Cargo klarar Svenska Naturskyddsföreningens krav för Bra miljöval.


- Arbete för minskad miljöpåverkan
Green Cargo arbetar systematiskt för att minska företagets miljöpåverkan genom att ta fram en extremt koldioxidsnål transportapparat. Diesel- och elloken får nya miljöanpassade motorer som minskar koldioxid-utsläppen med ca 20 procent och partikelutsläppen med ca 60 procent.


- Miljöanpassat körsätt
Samtliga lokförare ska ha utbildning i miljöanpassat körsätt av diesellok, vilket möjliggör en bränslebesparing på upp till 20 procent.
www.greencargo.com


Företag med import av ekologiska viner


Giertz vinimport
Ett företag med ca 25 ekoviner i sitt sortiment i olika prislägen. Vinerna kommer från Frankrike, Italien, Argentina, Chile, Australien, Sydafrika och Tyskland.

√Ąven 6 r√§ttvisem√§rkta viner (Fairtrade) finns i sortimentet och b√•t eller t√•g f√∂r transporterna anv√§nds i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning.
www.giertz.se


Systembolagets sortiment


- Ekoviner i systembolagets sortiment
Det finns ca 375 röda och vita ekoviner i olika prisklasser i det ordinarie sortimentet. Antalet ekoviner i beställningssortimentet är betydligt större, ca 425 stycken. (Juni 2011)


Ekovinsproducenter i världen


Antalet ekovinsproducenter i världen uppskattas vara runt 500 och finns i olika världsdelar.

- Europa, några exempel
- Marcel Deiss och Zind-Humbrecht i Alsace
- Ch√Ęteau Pech-Latt i Corbi√®res, Sydfrankrike
- Michel Chapoutier, Rh√īne, Frankrike
- Nicolas Joly, Loire
- Zeta, Italien

- Sydamerika
- Ecologica, Argentina

Därutöver finns det en stor mängd viner som är ekologiskt producerade men inte fått officiell märkning.Copyright ©2009, ZENK - Site made by Anders Bjarnle
All rights reserved